2019-03-18
Inspiration

"Vad skapar resultat?"

Ledarskapsexperten Tommy Roos delar med sig av funderingar och tips till dig som har en chefsroll.

Vad är det egentligen som skapar resultat i en verksamhet?

Mitt svar är enkelt; resultat skapas av aktiviteter och beteenden. Men hur skapas beteenden? Och hur kan vi styra beteenden i önskad riktning? 

Det är där det effektfulla ledarskapet blir relevant. Då jag föreläser brukar jag skilja på Strategi, Kultur och Struktur på organisationsnivå och på individnivå.

Strategin ger känslan av att jag förstår, strukturen ger känslan av att jag kan och kulturen ger känslan av att jag vill. Då förstår vi kulturens betydelse då det inte spelar en avgörande roll om vi förstår och vi kan om vi inte vill. Har vi däremot en stark vilja så kommer vi att inhämta det vi inte förstår och ”lösa biffen” om vi har bristande kunnande.

På individnivå når vi resultat genom att påverka beteenden med feedback, coaching, delegering och kommunikation.

På organisationsnivå påverkas därför resultatet starkt av företagskulturen. Exempel på det är värderingar, attityder, inställningar och tillit inom företaget. På individnivå når vi resultat genom att påverka beteenden med feedback, coaching, delegering och kommunikation. Här skapas motivation bland medarbetarna, och känslan av att ”jag vill”.

Kan vi få ihop de tre, Strategi-kultur-struktur, skapar vi en skinande organisation med passionerade, kreativa, glada, innovativa och stolta medarbetare med förutsättningar att skapa goda resultat för företaget. Dessutom tenderar omgivningen, kunder, leverantörer, nya potentiella nya medarbetare, m fl att köpa på detta.

Text: Anna Widd

Tommy Roos

Tommy Roos är senior konsult på utbildningsföretaget Mindset och lärare för FAR:s Ledarskapsutbildning för ekonomer. I en artikelserie delar han med sig av några tips till dig som är ekonom och i en chefsposition.

Tipsen är hämtade ur Ledarskapsutbildning för ekonomer som Tommy håller tillsammans med FAR.

Relaterade artiklar

Läs om Tommys kurs: Ledarskapsutbildning för ekonomer