2019-03-19
Inspiration

"Jag har inte tid"

Ledarskapsexperten Tommy Roos delar med sig av funderingar och tips till dig som har en chefsroll.

Tiden - vår eviga resursbrist. Som chef är det många som upplever att tiden är knapp för att räcka till alla ansvarsområden och arbetsuppgifter.  ”Jag har inte tid” en tanke som troligtvis tänks många gånger under en arbetsdag.

Hur fördelar du din tid och varför? Vad gör vi av tiden?

Det är frågan som jag brukar ställa mina kursdeltagare under en ledarskapsutbildning. För det är omöjligt för dig att skapa mer tid. MEN det är fullt möjligt för dig att prioritera den tid du har.

Prioritera din tid

Dina enkla prioriteringar kan grunda sig i vad du måste göra och var din tid och ditt engagemang tillför mest värde. Vad händer om du lyckas skapa motivation, engagemang, delaktighet och intresse hos dem du leder?

För att förenkla det hela brukar jag dela upp tiden i tre tunnor; Ledare, Administration och Specialist.

Tänk efter hur du fördelar din tid i dessa tre tunnor i nuläget? Varför är det så?

Och ifall du fick mer tid – vad skulle du lägga den på då?'

Text: Anna Widd

Tommy Roos

Tommy Roos är senior konsult på utbildningsföretaget Mindset och lärare för FAR:s Ledarskapsutbildning för ekonomer. I en artikelserie delar han med sig av några tips till dig som är ekonom och i en chefsposition.

Tipsen är hämtade ur Ledarskapsutbildning för ekonomer som Tommy håller tillsammans med FAR.

Relaterade artiklar