2019-02-06
Inspiration

Controllerrollen är och ska vara utåtriktad

Karin Sandqvist är controller på bygg- och bostadsutvecklingsföretaget Veidekke. Hon gick från en junior till mer senior roll samtidigt som hon certifierade sig genom FAR:s utbildning.

Hej Karin, berätta vem är du och vad gör du?
– Hej! Jag heter Karin Sandqvist och jobbar som controller på bygg- och bostadsutvecklingsföretaget Veidekke, här har jag jobbat i närmare 10 år. Jag började som redovisningsekonom och blev för några år sedan tillfrågad att ta tjänsten som controller. Under en tid jobbade jag parallellt med redovisning och controlling innan jag övergick till att jobba heltid som controller. Som controller i ett Entreprenadbolag är prognosprocessen den viktigaste arbetsuppgiften. Till mina arbetsuppgifter hör att ha en uppfattning om vilka risker och möjligheter som finns i en projektportfölj. Utöver det jobbar jag med budget, gör månadsbokslut och deltar i ledningsgruppsmötena för mitt affärsområde. Eftersom jag tycker om att vara proaktiv och hålla mig verksamhetsnära så driver jag även ofta olika projekt utöver detta som t.ex. systemprojekt.

Vilken FAR-utbildning har du gått?
– Jag har gått utbildningen certifierad controller på FAR. Utexaminerades i början på 2018.

Hur kommer det sig att du valde den utbildningen?
– Jag och min chef hade pratat om en utbildning i samband med att jag bytte tjänst. Jag valde att jobba ett år i min nya roll för att komma in i den lite mera och därefter gå utbildningen. Det var ett bra beslut tycker jag. Jag valde FAR och utbildningen certifierad controller eftersom jag ville gå en seriös utbildning där jag blev utmanad. Viktigt för mig var också att de andra kursdeltagarna var kompetenta och då kändes FAR som en bra garanti för det. Jag uppskattade också att utbildningen var uppdelad på flera tillfällen under året eftersom jag ville kunna jobba samtidigt som jag gick den.

Jag strävar efter att vara den man ber om hjälp, istället för att vara den man undviker.

Vad tyckte du om utbildningen?
– Den var jättebra, jag är väldigt nöjd generellt. Den gav en inblick i vad man förväntas ha koll på som controller och en introduktion till en bred palett av verktyg. Som tidigare redovisare har jag bra koll på bokföring och ekonomi, men jag saknade erfarenheten av de strategiska bitarna och det fick jag koll på under utbildningen.

Motsvarade den dina förväntningar?
– I allra högsta grad. Den var faktiskt ännu mer krävande än jag väntat mig, men det tyckte jag bara var positivt. Det var hög nivå och man fick med sig bra saker. Jag fick spänna bågen och verkligen anstränga mig. Den krävde sitt engagemang och att du genomförde momenten noggrant, vilket gav en ökad insikt i en massa spännande områden.

Vad var det bästa med utbildningen?
– Paletten man fick med sig. Under utbildningen berörde vi många intressanta ämnen och därför kan jag nu ganska friktionsfritt röra mig mellan olika yrkesprofessioner inom Veidekke. Kursledaren var också väldigt bra på att lyfta min blick för vad en controller kan göra. Vi uppmuntrades att ta för oss mer av verksamheten och vara mer aktiva och uppsökande. Controllerrollen är och ska vara utåtriktad.

Har man självförtroende och känner sig trygg blir man en bättre medarbetare och kan stödja verksamheten på ett professionellt sätt.

Vad har du fått med dig från utbildningen?
– Massor! Då jag inledde utbildningen var jag förhållandevis junior, men förflyttades under utbildningen till en mer senior roll. Ökad kunskap ger trygghet och självförtroende. Har man självförtroende och känner sig trygg blir man en bättre medarbetare och kan stödja verksamheten på ett professionellt sätt. Jag tar också med mig en ökad förståelse för controllerrollen. Som controller har man fler lojaliteter att förhålla sig till. Ibland är man kompisen och ibland den som ska kontrollera. Det gäller att fråga sig vilken profil man vill vara och hur man vill upplevas. Själv strävar jag efter att vara den man ber om hjälp istället för att vara den man undviker.

Berätta gärna om ett bra minne från utbildningen?
– Det jag tänker tillbaka på är en inledande timme som vi hade innan varje block då kursläraren Ingemar Claesson gick igenom aktuella saker som hände i samhället och hur det påverkade branschen. Det väckte mitt intresse för det makroekonomiska perspektivet och inspirerade mig till att göra mer omvärldsanalys. Tidigare har jag haft ett mer introvert perspektiv på företaget, men nu läser jag allt som händer i branschen. Det har gynnat mig och är verkligen intressant. Ju mer jag vet om branschen, desto lättare är det att veta hur man i sak ska agera i företaget.

Vad händer nu efter utbildningen?
– Jag kände verkligen att det var nyttigt att gå en extern utbildning och få ett annat perspektiv. Det blir ett bättre utbyte då jag kan ifrågasätta det vi gör och bidra med nya lösningar i form av nya perspektiv. Nu vill jag gärna lära mig mer om management på sikt och eventuellt öka min specialisering till viss del.

Vill du bli en controller som leder utveckling?

  • Controllerutbildning Utbildningen ger dig under tre dagar inblick i den moderna synen på controllerfunktionen och controllerns alltmer framträdande roll i företaget. Du kommer att gå ordentligt stärkt tillbaka in i din yrkesroll med nya kunskaper, erfarenheter och verktyg.
  • Certifierad controller Utbildningen fokuserar på verksamhetsstyrning och business control, områden som är centrala för värdeskapandet i dagens företag.

Relaterade artiklar