Vilka cyberrisker exponeras vi för idag och vad händer i morgon?

FAR och Willis Towers Watson bjuder in till ett kostnadsfritt webbinarium kring cyberrisker.

När: 30 november 2018.
Tid: 12.00–13.00 inklusive frågestund.
Föreläsare: Kristoffer Haleen, Willis Towers Watson.

Kan du inte delta? Anmäl dig ändå så skickar vi inspelningen till dig efteråt.

Vi går igenom vilka sårbarheter som revisorer och redovisningskonsulter står inför i sitt dagliga arbete.

  • Vad är det som händer i världen och Sverige idag?
  • Vilka risker finns överlag och specifikt för små- till medelstora företag?
  • Vad har vi sett gällande efterlevnad sedan dataskyddsförordningen (GDPR) trädde i kraft den 25 maj och vad väntar vi oss framöver?
  • Hur kan revisorer och redovisningskonsulter utveckla sina tjänster och hjälpa sina kunder när det gäller cyberrisker?
  • I vilken mån kan dessa risker försäkras? Vilken hjälp finns att få om något inträffar?
  • Hur kan FAR:s medlemmar skydda sig med en cyberförsäkring?

Kristoffer Haleen arbetar uteslutande med cyberrisker och är en frekvent anlitad talare till föreläsningar, seminarier, utbildningar och som paneldeltagare inom ämnet. De senaste åtta åren har han arbetat med cyberrisker ur ett försäkringsperspektiv. Idag är han på Willis Towers Watson och arbetare som Cyber Practice Leader för Sverige och Finland. Kristoffer hjälper företag att förstå och kartlägga sina cyberrelaterade risker och att sedan transferera, upphandla och placera dessa i en cyberförsäkring.

Taggar: Event, Medlemsförmåner