Upptäck bedrägeri och korruption

Upptäck bedrägeri och korruption

Seminariet är genomfört.

Få svar på hur du hittar bedrägeri och korruption tidigt och hanterar det välbalanserat och hållbart. Nigel Iyer och Carina Sörqvist har praktiska tips på hur du identifierar det tidigt och hur du utreder på bästa sätt.

Du får veta mer om:

  • Hur du hittar bedrägeri och korruption tidigt
  • En strukturerad och välbalanserad utredningsmodell
  • Erfarenhetsåterföring – Passa på att implementera förbättringar
    – Alla kan bli en bedrägeridetektiv!

Carina Sörqvist är ekonom och har specialiserat sig inom utredning av misstänkta oegentligheter. Carina har över 15 års erfarenhet som seniorkonsult inom ämnet och baserat på sin erfarenhet från verkliga utredningar har Carina utvecklat en gedigen praktisk grund för att hålla föreläsningar och utbildningar i utredningsteknik och intervjuteknik. 

Nigel Krishna Iyer har över 25 års erfarenhet av att undersöka och upptäcka bedrägerier och korruption. Nigel har tidigare tillbringat nästan hela sitt arbetsliv med att hjälpa organisationer att förebygga och upptäcka olika former av oegentligheter. Nigel är grundare och medlem av Hibis Fraud Academy och undervisar ofta på handelshögskolor och i professionella organisationer. 

Lästips

"Ett enat motstånd mot bedrägeri och korruption"
Debattartikel av Nigel Iyer och Carina Sörqvist på tidningenbalans.se.
Bedrägeri och korruption – har du koll på varningsflaggor
Vilka är indikatorerna för bedrägeri och vad har korruption för negativa effekter? FAR har samlat relevant information om ämnet.
Penningtvätt – vad är det?
Alla pratar penningtvätt. Men vad är penningtvätt och vad innebär den nya penningtvättslagen? FAR har samlat information och intressanta länkar om ämnet.

Taggar: Event