FAR:s vision & mission

Vision och uppdrag

FAR:s vision: Steget före - när förtroende räknas.
FAR:s mission: Att hjälpa branschen göra nytta för näringsliv och samhälle.

Värdegrund:

  • Vi skapar förtroende i näringsliv och samhälle
  • Vi har engagemang för medlemmarnas sak
  • Vi har mod att ompröva och göra nytt

FAR:s uppdrag är:


Utveckling av god yrkessed
FAR arbetar proaktivt med att utveckla den goda yrkesseden och annan relevant normgivning. Detta är fundamentalt för att medlemmarna ska kunna utföra ett professionellt och högkvalitativt arbete som motsvarar marknadens behov.

FAR medverkar aktivt i internationellt utvecklingsarbete då medlemmarna i hög grad påverkas av den internationella regelutvecklingen.

FAR utför vidare kvalitetskontroll av sina medlemmar. Kvalitetskontrollen syftar till högt förtroende genom en god och jämn kvalitet bland FARs medlemmar.

Kompetensutveckling
FAR tillhandahåller medlemmarna bas- och vidareutbildning för deras yrkesutövning.

FAR erbjuder även rådgivning till medlemmarna i komplexa yrkesfrågor samt annat stöd såsom kvalitetssäkrad information och praktiska hjälpmedel.

Opinionsbildning
FAR påverkar utformningen av lagstiftning och annan reglering som inverkar på förtroende och effektivitet i näringsliv och samhälle. Detta sker bland annat genom opinionsbildning och besvarande av remisser. Samverkan med andra organisationer är ett viktigt inslag i opinionsbildningen.  

FAR för kontinuerligt en dialog med sina medlemmar kring yrkesutvecklingen. Detta sker genom olika kanaler såsom tidskriften Balans och sociala medier.  

FAR kommunicerar kring branschens professioner och tjänster för att visa på nyttan för näringsliv och samhälle.