Penningtvätt - Grant Thornton

I din roll som revisor, konsult eller rådgivare har du skyldighet att planera för att upptäcka, uppmärksamma och rapportera in fall som berör penningtvätt. E-kursen ökar din medvetenhet kring detta högaktuella ämne med de senaste lagändringarna.

Kursbeskrivning

Utbildningen tar upp grundläggande principer i penningtvättslagen och hur egen och kunders verksamhet påverkas. Du lär dig känna till vilka krav som ställs på individen och vad som kan utgöra misstänkta ageranden samt hur dessa ska hanteras.  

 • Vilka åtgärder behöver du vidta mot alla kunder för att uppfylla kraven i penningtvättslagen?
 • När ska du vidta ytterligare åtgärder?
 • Vilka varningssignaler finns det för penningtvätt?
 • Vad behöver du göra och vad får du inte göra om du misstänker penningtvätt?
 • Vilka sanktioner kan man utsättas för ifall man brister i sina rutiner och kontroller vad gäller penningtvätt?

Kursinnehåll

 • Vad är penningtvätt?
 • Regler
 • Sanktioner
 • Penningtvättens faser
 • Varningsflaggor
 • Kundkännedom
 • Transaktionsgranskning
 • Riskbedömning och utbildning

Lärare