Kvalitetsnämnden för skatterådgivningsverksamhet

Titeln Auktoriserad Skatterådgivare FAR, är en kvalitetsstämpel och ger en tydlig yrkesidentitet. Därför är det viktigt att genom kvalitetskontroll följa upp att auktoriserade skatterådgivare som är medlemmar i FAR uppfyller FAR:s fastställda standard för kvalitetssäkring av skatterådgivningsverksamhet.

Syftet med kvalitetskontrollen är att näringsliv och samhället  i övrigt med stort förtroende ska kunna förlita sig på medlemmarnas arbete samtidigt som kontrollen är ett stöd för medlemmarna i deras eget kvalitetsarbete.

Vid årsstämman 2015 utsågs en kvalitetsnämnd för skatterådgivningsverksamhet. Kvalitetsnämnden har under året tagit fram riktlinjer och checklistor för kvalitetskontroll av skatterådgivningsverksamhet.

Kvalitetsnämnden för skatterådgivningsverksamhet