Kvalitetsnämnden för skatterådgivningsverksamhet

Titeln Auktoriserad Skatterådgivare FAR, är en kvalitetsstämpel och ger en tydlig yrkesidentitet. Därför är det viktigt att genom kvalitetskontroll följa upp att auktoriserade skatterådgivare som är medlemmar i FAR uppfyller FAR:s fastställda standard för kvalitetssäkring av skatterådgivningsverksamhet.

Syftet med kvalitetskontrollen är att näringsliv och samhället  i övrigt med stort förtroende ska kunna förlita sig på medlemmarnas arbete samtidigt som kontrollen är ett stöd för medlemmarna i deras eget kvalitetsarbete.

Vid årsstämman 2015 utsågs en kvalitetsnämnd för skatterådgivningsverksamhet. Kvalitetsnämnden har under året tagit fram riktlinjer och checklistor för kvalitetskontroll av skatterådgivningsverksamhet.

Obligatorisk kvalitetskontroll startar 2017.

Kvalitetsnämnden för skatterådgivningsverksamhet