Internationellt

FAR är medlem i Nordiska Revisorsförbundet och i Accountancy Europe. På den globala spelplanen heter samarbetsorganet IFAC (International Federation of Accountants).

  • Norden. FAR är medlem i Nordiska Revisorsförbundet (NRF). Andra medlemmar är systerorganisationerna från de övriga nordiska länderna. Inom NRF sker ett omfattande erfarenhetsutbyte avseende branschens utveckling men det finns också ett gemensamt projekt- och lobbyarbete.

  • Europa. FAR har på den europeiska arenan ett stort engagemang i Accountancy Europe som har kontor i Bryssel. Arbetet i Accountancy Europe är ett sätt att påverka EU-kommissionen och EU-parlamentet. Webbplats: www.accountancyeurope.eu

  • Globalt. På det globala planet heter samarbetsorganet International Federation of Accountants (IFAC) med kontor i New York. Med NRF som bas deltar FAR alltså även på global nivå. Webbplats: www.ifac.org