Hur ofta kommer tidningen Resultat ut?

Tidningen kommer ut i pappersform och digitalt sex gånger per år och med ett nyhetsbrev tio gånger per år. Sajten tidningenresultat.se uppdateras löpande, med uppehåll i juli. Dessutom ges två lathundar ut i februari varje år, Fakta för företag och företagare samt Lathund – beskattning av anställningsförmåner.