Vi är en byrå med flera redovisningskonsulter. Kan olika medarbetare vara ansvariga för olika delar av ett löpande redovisningsuppdrag?

Ja, det är fullt möjligt. Ett uppdragsavtal tecknas mellan redovisningsbyrån och uppdragsgivaren. Det är lämpligt att det av avtalet framgår vem på byrån som är uppdragsansvarig och därmed är den som kunden vänder sig till vid eventuella frågor. Det interna arbetet på byrån ska sedan organiseras så att uppdraget kan utföras effektivt och med relevant kompetens. För ett större uppdrag kan det innebära att olika medarbetare ansvarar för olika arbetsuppgifter som kontering, löner, avstämningar och så vidare. Detta är dock en del av byråns interna arbetsplanering och inte något som måste framgå av uppdragsavtalet.