Vem på vår redovisningsbyrå ska skriva under uppdragsavtalen?

Det är den som är behörig ställföreträdare för byrån, ofta firmatecknaren, som tecknar uppdragsavtalet med uppdragsgivaren. Avtalet gäller mellan redovisningsbyrån och uppdragsgivaren. Av praktiska skäl är det vanligt att ansvaret delegeras till den redovisningskonsult som är uppdragsansvarig. Detta kräver inte någon skriftlig fullmakt utan
sker via så kallad ställningsfullmakt. En sådan befogenhet bör framgå av medarbetarens tjänstebeskrivning.