Våra kunder tycker att uppdragsavtalen är långa. Måste allmänna villkor bifogas ett uppdragsavtal?

Det är ett krav enligt Reko 330 att ett uppdragsavtal ska innehålla allmänna villkor. Dessa villkor reglerar områden som är generella och gäller om inte något annat framgår av uppdragsavtalet. FAR och Srf konsulterna har tagit fram allmänna villkor som är standardiserade. De mallar som FAR och Srf konsulterna har tagit fram är dock enbart
förslag och inget hindrar att uppdragsavtalet kompletteras med andra allmänna villkor som redovisningsföretaget anser passar bättre för vad som överenskommits. Om sådana egna allmänna villkor används som är baserade på FAR eller Srf konsulternas mallar får dock inte
hänvisningen till FAR och Srf konsulterna anges på dessa egna mallar, då dessa inte får redigeras med bibehållen hänvisning till FAR och Srf konsulterna.