Ska gamla uppdragsavtal sparas?

Ja, uppdragsavtalen är en del av redovisningskonsultens egen dokumentation och ska arkiveras i minst tio år tillsammans med övrig dokumentation över utfört arbete.