Påverkar ett underskrivet uppdragsavtal mitt ansvar för fel som upptäcks vid en skatterevision?

Nej, det är inte så att ditt ansvar vare sig ökar eller minskar för att du har ett skriftligt uppdragsavtal. Du som redovisningskonsult har ett utförandeansvar enligt Reko för de arbetsuppgifter som anges i uppdragsavtalet. Detta ansvar är enbart mot uppdragsgivaren, och ansvaret mot utomstående ligger självständigt kvar hos uppdragsgivaren, som alltid är självständigt ansvarig för innehåll och fullständighet i den redovisning som utgör underlag för beskattningen.