Måste redovisningskonsulten ha egna uppdragsavtal med sina underkonsulter?

Reko kräver att det finns ett skriftligt uppdragsavtal mellan redovisningsbyrån och uppdragsgivaren. Det finns dock inte något krav i Reko på att redovisningsbyrån ska ha egna uppdragsavtal med andra parter som man använder i sitt interna arbete, till exempel specialister. Däremot rekommenderar vi att byrån skriver avtal med underkonsulter vid större eller viktiga arbetsuppgifter. Då blir ansvarsfördelningen och planeringen tydligare för den del av uppdraget som omfattar underkonsulter. Se även Reko 595 Användning av annans arbete.

Notera samtidigt det omvända förhållandet, att om er byrå arbetar som underkonsulter för en annan byrå, så krävs uppdragsavtal mellan er byrå och den andra byrån för de arbetsuppgifter som er byrå utför åt den andra byrån. Detta eftersom er byrå måste följa Reko och då får den andra byrån som uppdragsgivare enligt Reko 330.