Krävs det speciella uppdragsavtal för uppdrag som sköts ute hos kunden?

Syftet med uppdragsavtalen är lika oavsett typen av uppdrag, men för denna typ av uppdrag kan vissa saker behöva förtydligas. Exempel på detta är vilket ansvar uppdragsgivaren har för de egna system och rutiner på platsen där uppdraget utförs. Det bör regleras vem som ansvarar för backup, framtagande av systemdokumentation och behandlingshistorik och så vidare. Ibland är uppdragsgivarens miljö även begränsad på grund av sekretess,vilket kan innebära att uppdragsavtalen till exempel reglerar redovisnings-konsultens tillträde till vissa lokaler.