Kan vi ändra i ett påskrivet uppdragsavtal under löpande år?

Ja, om förutsättningarna i det befintliga avtalet har ändrats – till exempel att uppdraget har fått ändrad inriktning eller omfattning – anger Reko 330 att uppdragsavtalet ska skrivas om. Det går bra att ändra ett uppdragsavtal så snart båda parter är överens om ändringen och bekräftar detta skriftligen.