Kan uppdragsgivarens bankkontakt kräva att vissa saker tas in i uppdragsavtalet?

Nej, banken är inte en part i avtalet. Banken kan dock för sin uppföljning ställa krav på uppdragsgivaren att få olika typer av rapporter. Uppdragsgivaren kan sedan i sin tur anlita redovisningskonsulten för att få hjälp med att sammanställa dessa rapporter och detta kommer då att framgå av uppdragsavtalet. Redovisningskonsulten har som huvudregel
tystnadsplikt och kan därför inte kommunicera självständigt med banken. Det är alltid viktigt att uppdragsgivaren tar ställning till rapporterna innan de lämnas vidare till banken.