Kan man ange både fast pris och löpande räkning i samma uppdragsavtal?

Ja, det går utmärkt att lämna ett fast pris på ett väl definierat uppdrag. Arbete utöver detta kan debiteras på löpande räkning. Till exempel kan det i uppdragsbrevet definieras att upp till 50 leverantörsfakturor och upp till 25 kundfakturor ingår månadsvis. Dessutom ska allt material lämnas in till redovisningsbyrån i god ordning senast den 15:e arbetsdagen efter månadsskifte. Om då materialet inte lämnas i god ordning och/eller antalet fakturor överstiger det definierade antalet, gäller inte det fasta priset för det arbete som tillkommer. Detsamma kan gälla om uppdragsgivaren inte lämnar materialet i överenskommen tid eller i överenskommet skick, eftersom det stör byråns övriga planering. Det är lämpligt att redovisningskonsulten kontaktar uppdragsgivaren vid väsentliga avvikelser för att undvika missförstånd.