Kan ett uppdragsavtal avse kortare tid än ett år?

Ja, det är fullt möjligt. Ett uppdragsavtal är just vad namnet säger – ett avtal för att utföra ett visst uppdrag. Normalt löper ett redovisningsuppdrag vidare från år till år, men i vissa fall kan uppdraget avse speciella projekt, till exempel att avveckla ett bolag eller att
utföra en analys för ett företag som inte är återkommande kund hos byrån. Denna typ av uppdrag är ofta kortare än ett år och det kommer då att avspeglas i avtalet.