Kan ett skriftligt uppdragsavtal upprättas och undertecknas efter det att uppdraget är slutfört?

Nej, uppdragsavtalet är ett styrinstrument för omfattningen och ansvarsfördelningen av det arbete som ska utföras. För att förhållandet mellan parterna ska vara klart under hela uppdragstiden bör uppdragsavtalet därför alltid upprättas innan arbetet med uppdraget
påbörjas. Bekräftelse kan ske via e-post för att senare undertecknas vid lämpligt tillfälle.