Får jag som auktoriserad redovisningskonsult ett större ansvar för kundens redovisning om jag har skrivit på ett uppdragsavtal?

Nej, detta ansvaret påverkas inte. En redovisningskonsult har ett utförandeansvar mot uppdragsgivaren som innebär att de arbetsuppgifter som redovisningskonsulten har påtagit sig enligt uppdragsavtalet ska planeras och utföras enligt Reko. Uppdragsgivaren har alltid ett självständigt ansvar för sin redovisning och de rapporter som baseras på denna, och att skriva på ett uppdragsavtal ökar inte redovisningskonsultens ansvar för innehållet och fullständigheten i uppdragsgivarens redovisning.