Behöver vi upprätta uppdragsavtal med en kund om vi enbart sköter deras löner?

Ja, det ska alltid finnas ett uppdragsavtal som beskriver vilket arbete som ska utföras, samt hur ansvarsfördelningen ser ut mellan parterna. En redovisningstjänst kan se mycket olika ut. Det kan omfatta ansvaret för hela ekonomiadministrationen eller olika typer av specialiserade uppdrag. Exempel är löner, fakturering eller inkomstdeklarationer. Dessa
kallas i Reko:s ramverk för övriga närliggande uppdrag. Dessa uppdrag ska utföras enligt Reko i tillämpliga delar, det vill säga de delar av standarden som är tillämpliga på det aktuella uppdraget.