Är det möjligt att höja priset per timme om jag har skrivit under ett uppdragsavtal med ett angivet timpris för mina tjänster?

Nej, du kan inte höja ditt timpris under avtalsperioden om du angett ett timpris under en aktuell period. Ett viktigt område för uppdragsavtalet är att reglera arvodet för utförda tjänster. Detta är i båda parters intresse för att kunna planera sina ekonomiska åtaganden.
Du bör därför diskutera med dina uppdragsgivare om vilken period angivet pris ska gälla. Det finns andra sätt att ange pris i ett uppdragsavtal, till exempel ett fast pris för en fast leverans eller timpris ”enligt vid varje tidpunkt gällande prislista”. En sådan formulering innebär att byrån kan höja sitt timpris utan att strida mot avtalet. Det bygger dock på att uppdragsgivaren har gått med på denna prismodell genom skriftlig bekräftelse av uppdragsavtalet. Redovisningskonsulten bör vid sådana villkor alltid informera uppdragsgivaren innan förändringar av priserna görs.