Vilka underlag behöver jag spara när jag har gjort en analys av resultaträkningen?

Att göra en analys av resultaträkningen är en viktig förutsättning för att
redovisningskonsulten ska kunna rimlighetsbedöma intäkter och kostnader i uppdragsgivarens verksamhet. I dokumentationen bör det finnas en analys av större eller oväntade avvikelser i förhållande till förväntade utfall, föregående år, budget etc. Avvikelserna ska diskuteras med uppdragsgivaren och slutsatserna dokumenteras.