Varför justeras avgifterna?

FAR har inte gjort någon generell höjning av avgifterna på 4 år. FAR:s styrelse har nu bedömt det vara skäligt med en justering för att säkerställa satsningar på medlemsnytta för de olika medlemskategorierna.