Hur visar jag mitt eller min byrås medlemskap i text?

  • Auktoriserad Redovisningskonsult FAR
  • Auktoriserad Lönekonsult FAR
  • Auktoriserad Skatterådgivare FAR
  • Auktoriserad Revisor / Medlem i FAR
  • Godkänd Revisor / Medlem i FAR
  • Befattning / Medlem i FAR (avser basmedlemmar)
  • Medlemsbyråns namn / Medlem i FAR