Hur visar jag mitt eller min byrås medlemskap i text?

  • Auktoriserad Redovisningskonsult FAR
  • Auktoriserad Lönekonsult FAR
  • Auktoriserad Skatterådgivare FAR
  • Auktoriserad revisor / Medlem i FAR
  • Godkänd revisor / Medlem i FAR
  • [Befattning] / Medlem i FAR (avser basmedlemmar)
  • [Medlemsbyråns namn] / Medlem i FAR