Vad behöver jag tänka på när jag använder märkningen Medlem i FAR?

  • Det är din byrås varumärkesidentitet som styr designen på exempelvis visitkort, webben, fakturor, annonser etc. (dvs. använd din egen byrås typsnitt, färger m.m.)
  • Länka gärna märkningen till far.se när den används på ex. er webbplats. 
  • Typsnitt, färg och form av märkningen "Medlem i FAR" får ej ändras