Får de som kommer från Srf konsulterna att behålla sin auktorisation?

Medlemmar som tidigare har varit medlemmar i Srf konsulterna och går över till FAR, får titeln auktoriserad redovisningskonsult FAR.