Anordnar FAR några förberedande kurser inför tentamen?

Ja, 3 april, en månad före examenstillfället, kan man gå en förberedelsekurs.