Anordnar FAR några förberedande kurser inför tentamen?

Ja, före examenstillfället, kan man gå en förberedelsekurs.