Behöver de som kommer från Srf konsulterna göra en ny tentamen?

Nej, det behöver man inte. De som redan har titeln auktoriserad lönekonsult hos Srf konsulterna behöver inte göra någon ny tentamen.