Vilken period ska resultatindikatorer avse?

Kraven om hållbarhetsrapport ingår i ÅRL, i enlighet med vilken årsredovisningen ska avse räkenskapsåret. Detta innebär att resultatindikatorerna i hållbarhetsrapporten också ska avse räkenskapsår. Det är alltså inte möjligt att redovisa resultatindikatorer på kalenderår om bolagets räkenskapsår avviker från kalenderåret.