Var ska hållbarhetsrapporten placeras?

Såväl formatet som placeringen av en hållbarhetsrapport kan variera, bl.a. beroende på hur årsredovisningen används i bolagets kommunikation:

  • När en hållbarhetsrapport upprättas som en del av förvaltningsberättelsen placeras hållbarhetsrapporten lämpligen som ett sista avsnitt i förvaltningsberättelsen innan förslaget om utdelning.
  • När hållbarhetsrapporten utgör en från förvaltningsberättelsen avskild rapport är det viktigt att hållbarhetsrapportens avgränsningar tydligt framgår. Om hållbarhetsrapporten har integrerats i olika avsnitt i framvagnen är en rekommendation att tydligt förklara för läsaren vilka delar som utgör hållbarhetsrapporten.