Var kan man hitta lämpliga resultatindikatorer?

Som utgångspunkt vid identifiering av lämpliga resultatindikatorer kan GRI:s redovisningsramverk användas. GRI har definierat såväl etablerade redovisningsprinciper som mätetal. GRI behöver inte tillämpas i sin helhet, utan valda delar kan tillämpas.