Vad innebär reglerad marknad?

Begreppet reglerad marknad används såväl i förarbetena till ÅRL:s krav på hållbarhetsrapport som i samband med kravet på mångfaldspolicy.

  • När begreppet reglerad marknad används i samband med kravet på hållbarhetsrapport avses såväl aktier som skuldebrev som är noterade på en reglerad marknadsplats. Med reglerad marknadsplats avses i dagsläget Nasdaq Stockholm, Nordic Growth Market (NGM Equity) samt Nordic Growth Market (Nordic Derivatives Exchange – XNDX).
  • När begreppet reglerad marknad används i samband med mångfaldspolicyn avses endast aktier som handlas på en reglerad marknadsplats.