Ska revisorns yttrande avseende hållbarhetsrapport offentliggöras?

Revisorns yttrande om hållbarhetsrapporten ska fogas till hållbarhetsrapporten och dessa ska därmed även offentliggöras tillsammans.