Ska revisorn kontrollera att en från årsredovisning avskild hållbarhetsrapport har offentliggjorts?

Som ett led i förvaltningsrevisionen ska revisorn kontrollera att hållbarhetsrapporten har offentliggjorts även då hållbarhetrapporten utgör en från årsredovisningen avskild handling. Denna granskning görs efterföljande räkenskapsår.