Ska en väsentlighetsanalys presenteras inom ramen för hållbarhetsrapporten?

Hållbarhetsrapporten ska återspegla konsekvenserna av verksamheten. Konsekvenserna beskrivs lämpligen genom att en presentation görs av de för verksamheten mest väsentliga rågorna, vilket åskådliggörs i en väsentlighetsanalys.