Måste moderbolagets hållbarhetsrapport ha samma räkenskapsår som dotterbolagets för att dotterbolaget ska kunna hänvisa till moderbolagets hållbarhetsrapport?

För att ett dotterbolag ska kunna hänvisa till en hållbarhetsrapport för koncernen är utgångspunkten att koncernens hållbarhetsrapport har samma räkenskapsår som dotterbolaget.

Om dotterbolagets balansdag ligger mindre än tre månader före eller efter moderbolagets balansdag finns möjlighet att i vissa fall tillämpa 7 kap. 10 § ÅRL avseende hantering av olika räkenskapsår. Bedömning bör dock göras i det enskilda fallet.