Kan hänvisning göras till en hållbarhetsrapport där ägargemenskap saknas?

Det är inte möjligt att hänvisa till en hållbarhetsrapport som upprättas av ett bolag där ägargemenskap saknas, t.ex. ett bolag som har franchiseavtal där det finns en hållbarhetsrapport hos franchisekedjan.

Ett sätt att hantera denna frågeställning är att bolaget i fråga i sin egen rapportering använder tillämpliga delar av den gemensamt upprättade hållbarhetsrapporten. Formellt är det respektive bolag som ska avlämna hållbarhetsrapporten.