Kan ett dotterbolag hänvisa till ett moderbolags hållbarhetsrapport om moderbolagets hållbarhetsrapport offentliggörs efter att dotterbolagets årsredovisning offentliggörs?

När ett dotterbolag offentliggör sin årsredovisning och hållbarhetsrapport ska även moderbolagets hållbarhetsrapport ha offentliggjorts. Vid tveksamheter ska bekräftelse på att moderbolagets hållbarhetsrapport har offentliggjorts inhämtas.