Kan ett dotterbolag hänvisa till det tidigare moderbolagets hållbarhetsrapport om det efter räkenskapsårets slut har sålts och ingår i en annan koncern?

Om det sålda dotterbolaget ingår i den finansiella koncernredovisningen, är utgångspunkten att även information om dotterbolaget har inkluderats i koncernens hållbarhetsrapport, varför hänvisning bör kunna ske.