Hur ska centrala resultatindikatorer redovisas?

Resultatindikatorer kan redovisas antingen kvalitativt eller kvantitativt. En rekommendation är att resultatindikatorer presenteras kvantitativt tillsammans med jämförelseår. God sed avseende hållbarhetsinformation är att tillsammans med utfall även redovisa mål på medellång och lång sikt.