Hållbarhetsrapport år 2 – hur hanterar man ändrade förutsättningar bäst?

I enlighet med ÅRL ska bolagets resultat och ställning samt konsekvenserna av verksamheten framgå av hållbarhetsrapporten. När förutsättningarna förändrats till följd av omstruktureringar i koncernen eller förändrad verksamhet bör bakgrunden till detta framgå. En hållbarhetsrapport som upprättas efter en omfattande förändring av verksamheten kommer således inte att vara jämförbar med hållbarhetsrapporten för föregående år, vilket heller inte är ett uttalat krav.