Går det att hänvisa till en hållbarhetsrapport som inte är upprättad av en juridisk person?

En hållbarhetsrapport ska avlämnas av en juridisk person. Styrelsen för den juridiska personen är ansvarig för hållbarhetsrapporten.