Beslutsträd för rapporteringsskyldighet

Se illustration nedan, som även finns på sista sidan i FAQ Hållbarhetsrapportering del 2.