Är det någon skillnad mellan sociala förhållanden, personal och mänskliga rättigheter?

Sociala förhållanden kan omfatta såväl personalfrågor som mänskliga rättigheter. Ofta saknas tydliga gränsdragningar, t.ex. kan frågor om diskriminering och produktansvar avse såväl personalfrågor som mänskliga rättigheter. Frågor relaterade till arbetsmiljöarbete avser ofta personalfrågor, medan sociala frågor i värdekedjan ofta är relaterade till mänskliga rättigheter. När det gäller sociala förhållanden, personal och mänskliga rättigheter är det väsentliga att de för bolaget viktigaste frågorna rapporteras. Klassificeringen är i detta fall underordnad.