Behöver hållbarhetsrapporten behandlas på årsstämman?

I enlighet med ABL ska årsredovisningen läggas fram på årsstämman. Om hållbarhetsrapporten utgör en från årsredovisningen avskild handling är det inte ett krav att behandla hållbarhetsrapporten på årsstämman.