När finns det skäl ”att anta” i enlighet med 25 kap 13§ ABL?

Coronasituationen gör att revisorn särskilt bör fokusera på om bolaget hamnar i en kapitalbristsituation som kräver att kontrollbalansräkning upprättas. Revisorn kan till exempel anse att bolaget bör öka frekvensen på sina delårsbokslut för att i tid kunna avgöra om kontrollbalansräkning ska upprättas. Man bör noga beakta att en väsentlig likviditetsbrist kan utgöra en indikation på att en kontrollbalansräkning ska upprättas. Med hänsyn till den extrema osäkerhet som gäller för närvarande så är risken för att tillgångar tas upp till fel värden i kontrollbalansräkningen extra hög vilket måste iakttas av revisorn. Här bör påminnas om att vägledning finns i FAR:s rekommendationer RevR1 Granskning av kontrollbalansräkning och RedR 2 Kontrollbalansräkning. I detta sammanhang kan revisorn också behöva ge vägledning om konsekvenserna av att inte upprätta kontrollbalansräkning i tid. Vidare kan revisorn behöva vägleda kunden i reglerna för att genomföra en rekonstruktion